Ansökan Mellansels Folkhögskola
 Nätbaserad ansökan

Om du saknar e-postadress kan du inte göra
nätbaserad ansökan, utan måste fylla i en
ansökningsblankett och skicka in med vanlig post.

Klicka här för att kontakta skolan
och få en blankett skickad med post.


Nätbaserad ansökan
De uppgifter som du matar in skickas automatiskt till Mellansels Folkhögskola och vi kan börja hantera din
ansökan utan fördröjning. Vissa utbildningar kräver att handlingar dessutom skickas in med post, t.ex.
tidigare betyg. Information om detta kommer i ansökningsprocessen.

När du har matat in de uppgifter som gäller för utbildning(ar) som du valt, för du möjlighet
att skriva ut en ansökningshandling med de uppgifter som du har angett.

Notera att det räcker med en ansökan även om du söker flera utbildningar.

Fem steg till nätbaserad ansökan
1: Välj utbildning:   Välj en utbildning genom att klicka på namnet på utbildningen.
2: E-post:   Vi behöver din e-post för att kunna hantera din ansökan.
3: Datainsamling /
    Information:  
Detta steg består av flera delar där du ska mata in diverse uppgifter.
Du kan också få eventuell specifik information om utbildningen
t ex om skolbetyg ska bifogas med ansökan.
4: Sammanställning:   Du får möjlighet att kontrollera dina uppgifter och måste även rangordna dina val.
Du för även möjlighet att gå tillbaka till steg1 och välja fler utbildningar.
5: Skriv ut ansökan   Du måste skriva ut ansökan och får möjlighet att skriva ut direkt eller
genom den pdf som skickas till din epostadress.